Stress forebyggelse

Ved stressforebyggelse ser man først på omstændighederne, dvs. om man kan undgå eller fjerne nogle af stressårsagerne. Men i nogle tilfælde kan man ikke undgå stressårsagerne. I disse tilfælde må man lære at tackle dem på en måde, så de ikke giver langvarig stress.

Der er to muligheder for at forhindre, at noget stresser:
1) Man kan forsøge at ændre situationen
2) Man kan ændre den måde, man opfatter situationen

Der er mange ting man selv kan gøre for at ændre omstændighederne i sin hverdag, det kræver dog at have opmærksom på hvad der stresser dvs. stressårsagerne.