Stressårsager

Når vi taler om stress, tænker vi ofte på arbejdsrelateret stress. Dette er også en væsentlig stressårsag for mange mennesker. Arbejdet kan f.eks. give stress, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt, hvis der er et stort pres, hvis der er mange ændringer, hvis det, vi laver, ikke passer med vores værdier, osv.

Stress kan også komme fra mange andre fronter. Ofte er der også stress i privatlivet. Det kan være konflikter, børn, rudekuverter, osv. Mange mennesker bliver også stressede f.eks. ude i trafikken.

En tredje meget almindelig årsag er, at stress kan komme fra vores egne tanker. Der behøver nemlig ikke at være nogen udefrakommende årsag, for at give os stress. Vores egne tanker kan være nok til at give alvorlig stress. Det kan være tanker om konsekvenser, bekymringer, utilfredsstillende livsvilkår, osv.

En fjerde årsag kan være ”smitte”. Stress smitter. En stresset chef kan stresse en hel afdeling. En stresset medarbejder kan stresse sine kollegaer. En stresset forælder kan stresse sine børn. Osv.

Kort sagt opstår stress som udgangspunkt, når det vi oplever, gør eller tænker, er i konflikt med vores mål, muligheder, evner, værdier eller personlighed. Dette sker i vid udstrækning ubevidst.

Der er dog hjælp at hente til at bevidstgøre stressårsager og dermed give mulighed for at ændre omstændighederne og mindske eller helt fjerne den enkelte stressårsag.

Ring og få en gratis forsamtale